søndag den 29. maj 2011

Mahayana buddhismen

Min nye bog, Mahayana buddhismen, er netop kommet fra trykkeren. Den bygger, i alt væsentligt, på et fragmenteret materiale, som blev lavet som støtte for et planlagt online kursusforløb. Ideen var at man skulle læse udvalgte tekster, og bagefter besvare og diskutere en række spørgsmål. Jeg finder stadig selve tanken om et online kursus meget tiltalende (for ikke at sige fremragende), men desværre var de logistiske udfordringer for store for en lille organisation som Tendai Danmark, hvorfor jeg besluttede at nedlægge kurset, og i stedet omarbejde materialet så det kunne udkomme i bogform. Jeg har bevaret nogle af de oprindelige spørgsmål til kurset: diskussionsspørgsmål, som det var tanken at man skulle arbejde lidt i dybden med. De er sat ind bagest i bogen. Jeg håber at der er nogen der vil bruge disse spørgsmål til deres egen refleksion, og i processen, vil kunne gøre det lærte til ‘sit eget’, i stedet for blot at overtage mine ord.

Jeg citerer fra forordet:

”Bogen er nemlig beregnet til studie - ikke til udenadslære. Tendais grundlægger Saicho sagde, at studie og praksis er de to støtter på Buddhaens vej. De samarbejder og understøtter hinanden, og ingen af dem kan stå alene. Studie nærer vores praksis, og det er igennem vores praksis at det vi har studeret bliver nærværende, bliver gjort personligt. Der er dog en enkelt faldgrube i forbindelse med religiøse studier: man kan kun alt for nemt blive knyttet til de doktriner man lærer, og begynde at se dem som sandheder, skrevet i sten, som må forsvares for enhver pris. Min lærer har en sjov påmindelse om dette liggende ved indgangen til sit tempel. Der ligger en sten, med den interessante udhuggede inskription: ”Nothing is written in stone”.

Jeg har også lyst til at minde om Buddhaens ord i Brahmajala Sutta. En gruppe af hans munke sidder og taler om en anden gruppe af religiøse vandrere, som har kritiseret Buddhaen, Dharmaen og Sanghaen. Buddhaen overhører deres samtale, og siger så: ”Munke, hvis nogen taler nedsættende om mig, Dharmaen eller Sanghaen, skal I ikke blive vrede, forurettede eller ophidsede over det. Hvis I bliver vrede eller misfornøjede over den slags nedsættende bemærkninger, vil det kun være en hindring for jer. Hvis nogen taler nedsættende om mig, Dharmaen eller Sanghaen, og I bliver vrede, kan I så afgøre om det de siger er sandt eller ej?” Munkene svarer: ”Nej, Herre” og Buddhaen fortsætter: ”Hvis nogen taler nedsættende om mig, Dharmaen eller Sanghaen, så skal I forklare hvad der er sandt og usandt, og sige ’Dette er usandt, dette er forkert, dette er ikke sådan vi gør ting, noget sådant findes ikke hos os’”.”

Bogen er til salg i vores center i Slagslunde, i de forskellige lokale grupper, og via vores web shop på www.tendai.dk.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar